Гончаренко Анатолій Олексійович

     Народився Анатолій Олексійович 16 жовтня 1940 року в м.Глобине.
Після закінчення в 1958 році Глобинської середньої школи №1 поступив на агро­номічний факультет Полтавського сільськогосподарського
інституту, який з відзнакою закінчив у 1963 році. З 1965 по 1967 рік навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного ін­ституту рослинництва, селекції і генетики імені академіка В.Я. Юр'єва в м. Харкові. Там же в 1968 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю селекція і насінництво.
Трудову діяльність розпочав у 1968 році молодшим науко­вим співробітником лабораторії селекції озимої пшениці Украї­нського НДІ рослинництва, селекції і генетики імені В.Я.Юр'єва, де працював до 1969 р.
У 1970-1971 роках працював старшим науковим співро­бітником, завідуючим відділом селекції і генетики Полтавської сільськогосподарської дослідної станції.
У 1971 році обраний за конкурсом і переведений на ро­боту до Науково-дослідного інституту сільського господарства центральних районів нечорноземної зони (селище Німчинівка Московської області). Займав посади молодшого, потім стар­шого наукового співробітника відділу селекції озимого жита, а з 1974 року поданий час — завідуючий відділом селекції ози­мого жита. З 1997 року одночасно є керівником Московського селекційного центру і заступником директора інституту по се­лекційній роботі.
Анатолій Олексійович — доктор сільськогосподарських наук (1985), професор (1990), член-кореспондент ВАСГНІЛ (1991), дійсний член Російської академії сільськогосподар­ських наук-академік Академії сільськогосподарських наук (1997),заслужений діяч науки Російської Федерації (2001).
Створив у співавторстві 9 високоврожайних сортів ози­мого жита. Під його керівництвом створений перший в Росії гібрид озимого жита на основі ЦМС з потенціалом врожайно­сті понад 80 ц/га при високій якості зерна. Автор понад 200 наукових праць. На створені сорти озимого жита отримав 9 ав­торських свідоцтв і б патентів.
Член Європейської спілки селекціонерів, керівник Про­грами міжнародного наукового співробітництва по озимому житу з Німеччиною і Польщею. Голова секції озимого жита Россільгоспакадемії, член комісії по державних преміях РФ в області науки і техніки, член експертної ради ВАК Росії. Через аспірантуру підготував 10 кандидатів наук по спеціальності "Селекція і насінництво".
Проживає в Підмосков'ї.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Григор'єв В.М.. Роде наш прекрасний 
(Історія Глобинського району в особах).
- Полтава: АСМІ, 2007. С 135-136.